veel Jõuluni

9. dets 2014

9. j õ u l u k u u


Aasta pimmemb kuu om jõulukuu,   aasta kõgõ tähtsamb puu om kuusõpuu,
tä tuvvas mõtsast lossi, tarrõ, liina, tä all küll süvväs, lauldas, võetas viina.

 Tä ossõ pääle pandas karda, kulda ja ilma küünaldetä toimõ küll es tulda.
Meil jõulupuu tuub hinge rõõmu, rahu, ei kurbtust, murõt sinnä mahu.

 Pia terve kuu nüüd joostas müüdä puute.  Kas tii ka meile kingitusi tuutõ?
Mis om tuu hää ja illos, midä osta, tuu pääle alati ei mõistaki sa kosta.

 Kõik poodi särasse ja sädelesse vasta, sul rahul raasugi ei olla lasta.
Ja omgi hää: keset valgust, inemiste ruttu sa nigu loet jõulumuinasjuttu.

 Ku lummõ kah viil taivast alla satas ja kuu naar üleväl ku kuldne ratas,
siss näet, et kuri, illos inemistemaa viil armsambas sul jõuluaigu saa.

 Advendiküünäl panõ akna pääle ja mõtle elon sullõ antu hääle.
Las edesi lätt nii, kuis piäp ja lätt uus aasta lehvitäs jo umma salaperäst kätt.
                                                                                                A.Müller


 
video õue kaunistamisest jõuludeks